Notice: Undefined offset: 8192 in /usr/home/haxhiu/www/Galeria/include/debugger.inc.php on line 112

Notice: Undefined offset: 8192 in /usr/home/haxhiu/www/Galeria/include/debugger.inc.php on line 112
Haxhiu Photo Gallery - Me shpaté né doré/10-Fragment i démtuar Galeria Kombétare e Arteve

Haxhiu Photo Gallery


首页 :: 登录
相册目录 :: 最新上传 :: 最新留言 :: 热门图片 :: 最高评分 :: 我的最爱 :: 搜索

相册首页 > Haxhiu > Me shpaté né doré
点选图片以查看原图
1-Me_shpatë_në_dorë___550x450cm_vaj_1978.jpg 10-Fragment_i_démtuar_Galeria_Kombétare_e_Arteve.jpg 11-Fragment_i_dëmtuar_Galeria_Kombëtare_e_Arteve.jpg 12-Para_veprës-_Me_shpatë_në_dorë-F_Haxhiu_me_shokët.jpg 13-bocet_skënderbeu-8.jpg
对图片评分 (还没有人评分)
昏倒 不看也罢
有点差劲
普普通通
很好
非常出色
顶-没有比这更好的了