Ilir Zaloshnja. Piktor
Mars 2001

Nderim dhe mirënjohje për Fatmir Haxhiun.

Personalitet i shquar në artet figurative.

Monument madhështor, krenar ndër monumentet shqiptare dhe botërore.

<<< Për tu njohur me opinionet