Arben Basha. Piktor
29 Gusht 2002

Në mozaikun e fondit të kulturës shqiptare në trajtimin e subjekteve historike dhe të monumenteve më kulmore të lashtësisë dhe historis tonë pa dyshim që piktori Fatmir Haxhiu, plotëson këtë hallkë kaq të rëndësishme figurative në trajtimin e kësaj teme.

Ai me një vullnet të fuqishëm dhe një pasion të veçantë hulumton, zgjedh, krijon dhe materializon këtë tematik kaq të vështirë e të dashur për gjeneratat e kombit shqiptarë

<<< Për tu njohur me opinionet