Enver Kushi. Shkrimtar
Prill 2001

Fatmir Haxhiu në pikturën e tij është dinamik e i gjallë, shpërthyes si uragan, si vete temperamenti tij. Herë-herë i sinqertë si një fëmijë e me një dashuri të jashtëzakonëshme për njerëzit. Po të perifrazojmë një thënje të Rjepinit për Delakruanë si ´´Luftëtar i lirisë në art``, Fatmir Haxhiu është në pikturën shqiptare një luftëtar i vërtetë i lirisë.

<<< Për tu njohur me opinionet